1
2
3

ملک مورد نظر خود را نيافته ايد؟

موفق به يافتن ملک مناسب و مورد نظر خود را برای خرید یا اجاره نشده ايد روش های زیر را دنبال کنید:

1. جستجو در سایت

در میان املاک موجود در بانک اطلاعاتی سایت جستجو کنید. برای دستیابی به نتیجه بهتر از منوی جستجوی ملک استفاده نمایید.

2. تکمیل آن لاین "تقاضای خرید / اجاره"

اطلاعات مندرج در فرم درخواست خرید/اجاره را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت ملک مورد نظر تان انتخاب و با شما تماس گرفته شود.

ثبت تقاضای خرید / اجاره

1. مشخصات فردی
*
*
*
2. استان ، شهر و مناطق مورد نظر
3.سایر موارد