1
2
3

تذکرات مهم ثبت ملک

1. ملک شما پس از تکمیل مراحل ثبت، حداکثر در مدت 24 ساعت تایید و در سایت نمایش داده خواهد شد.
2. پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.

مشخصات عمومی ملک

مشخصات اختصاصی ملک

امکانات

کد امنیتی