جستجو برای:

   

890 مورد

فروش آپارتمان در ارومیه - شورا - عدالت

آپارتمان 178 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 6
قیمت کل: 2,136,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423634
تاریخ: 1399/06/01

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در ارومیه - استاد شهریار

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 20 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 480,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423633
تاریخ: 1399/06/01

فروش زمین - کلنگی در ارومیه - رودکی - سعدی

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,600,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423632
تاریخ: 1399/06/01

فروش ويلا - خانه در ارومیه - ارشاد - ورزش

ويلا - خانه 250 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423631
تاریخ: 1399/05/30

فروش زمین - کلنگی در ارومیه - مولوی - امام رضا - امین

زمین - کلنگی 397 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 11,910,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423630
تاریخ: 1399/05/28

فروش ويلا - خانه در ارومیه - رودکی - سعدی

ويلا - خانه 400 متری، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 4,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423629
تاریخ: 1399/05/27

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در ارومیه - جاده بالانج

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 100 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423628
تاریخ: 1399/05/27

فروش ويلا - خانه در ارومیه - رودکی - سعدی

ويلا - خانه 250 متری، مسكوني ، 4 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 6,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423627
تاریخ: 1399/05/27

فروش زمین - کلنگی در ارومیه - مولوی - امام رضا - امین

زمین - کلنگی 270 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423626
تاریخ: 1399/05/20

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در ارومیه - جاده امام زاده

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 110 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423625
تاریخ: 1399/05/16

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در ارومیه - جاده گلمانخانه

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423624
تاریخ: 1399/05/14

فروش ويلا - خانه در ارومیه - رودکی - سعدی

ويلا - خانه 180 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,500,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423623
تاریخ: 1399/05/14

فروش ويلا - خانه در ارومیه - بهداری

ويلا - خانه 630 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423622
تاریخ: 1399/05/13

فروش ويلا - خانه در ارومیه - دانشکده

ويلا - خانه 450 متری، مسكوني ، 5 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423621
تاریخ: 1399/05/11

فروش زمین - کلنگی در ارومیه - بهداری

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423620
تاریخ: 1399/05/11

فروش آپارتمان در ارومیه - رودکی - سعدی

آپارتمان 123 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 7
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4423619
تاریخ: 1399/05/11

فروش زمین - کلنگی در ارومیه - رودکی - سعدی

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 150,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4413618
تاریخ: 1399/05/01

فروش آپارتمان در ارومیه - آزادگان

آپارتمان 120 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4413617
تاریخ: 1399/04/24

فروش باغ - باغچه و املاک کشاورزی در ارومیه - جاده بند

باغ - باغچه و املاک کشاورزی 0 متری، مزروعی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,400,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4413616
تاریخ: 1399/04/23

فروش زمین - کلنگی در ارومیه - بهداری

زمین - کلنگی 200 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 900,000,000
قیمت متری: 0
آژانس: گروه استیلا
کد ملک: 4413615
تاریخ: 1399/04/23

لطفا منتظر بمانید...